0515 23 28 50

Intrekken aanmelding vrijstelling zoogkoeien mogelijk

Tegen besluit tot doorhaling fosfaatrechten kan bezwaar ingesteld worden on het doorhalen teniet te doen.
Top