0515 23 28 50

Invoering elektronische identificatie van runderen

Het is toegestaan één conventioneel oormerk te vervangen door een elektronisch oormerk
Top