0515 23 28 50

Invoering gebruiksmerk bij fokvarkens

Gebruiksmerk maakt individuele herkenning gemakkelijker en is ook geschikt als slachtmerk
Top