0515 23 28 50

Invoering nieuwe perceelsregistratie

Percelen worden stapsgewijs overgezet naar een nieuwe digitale kaart van Nederland
Top