0515 23 28 50

Invoering Omgevingswet per 1 januari 2023

Invoering wet opnieuw uitgesteld, nieuwe ingangsdatum moet betrokken partijen duidelijkheid en zekerheid bieden.
Top