0515 23 28 50

Kleine schenking aan goed doel ook volledig aftrekbaar!

Schenkingen aan goede doelen met een ANBI-status zijn aftrekbaar, maar er geldt wel een maximum en een drempel. Dat geldt niet voor een periodieke schenking. Het is tegenwoordig niet langer noodzakelijk naar een notaris te gaan om een periodieke schenking vast te leggen. Dit maakt de periodieke schenking, ook voor kleine bedragen, extra aantrekkelijk.

Formulier
De gang naar een notaris is tegenwoordig niet meer nodig voor een periodieke schenking. U kunt hiervoor namelijk ook een formulier downloaden van de site van de Belastingdienst of simpelweg het doel dat u wilt steunen opbellen en vragen u een formulier toe te sturen.

Periodieke schenking
Het grote voordeel van periodiek schenken is dat er geen maximum en geen drempelbedrag geldt; uw hele schenking is dus aftrekbaar. Het nadeel van een periodieke schenking kan zijn dat u zich voor minimaal vijf jaar dient vast te leggen. De schenking stopt in ieder geval bij uw overlijden.

Let op! Het is ook mogelijk de schenking afhankelijk te maken van het leven van twee personen. Dat ligt echter iets gecompliceerder. Neem daarvoor contact met ons op.

Tip: Kijk ook eens naar uw kleine schenkingen. U steunt bijvoorbeeld de egelopvang in uw dorp met € 15 per jaar en u bent van plan dat nog jaren te blijven doen. Ook dit soort kleine goede doelen hebben vaak een ANBI-status. Door uw schenking vast te leggen weet de opvang beter van welke inkomsten zij de komende jaren zeker kunnen zijn. Ook u bent voordelig uit, want u kunt uw hele schenking aftrekken.

Top