0515 23 28 50

Kort telefonisch uitstel van betaling voor belastingschulden

Als u tijdelijk niet in staat bent om uw belastingschulden te betalen, kunt u kort telefonisch uitstel van betaling aan de Belastingdienst vragen. De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden uitstel van betaling. Er geldt wel een aantal voorwaarden. Het is alleen mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor aanslagen die u al ontvangen heeft. Heeft u de aanslag nog niet ontvangen, dan heeft het dus nog geen zin om al uitstel van betaling te vragen. De Belastingdienst kan uw verzoek dan niet in behandeling nemen.

Voorwaarden kort telefonisch uitstel van betaling
De Belastingdienst verleent alleen kort telefonisch uitstel als:

  • uw totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt,
  • u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belastingschuld,
  • in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is begrepen.

Tip! Een toeslagschuld of een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling heeft in verband met een bezwaarschrift tellen niet mee voor de grens van € 20.000

Geen kort telefonisch uitstel van betaling
U krijgt geen kort telefonisch uitstel voor:

  • een openstaande belastingschuld waarvoor u al eerder uitstel van betaling heeft gekregen,
  • toeslagschulden,
  • voorlopige aanslagen met een dagtekening voor 1 november van het belastingjaar. Voor de voorlopige aanslag IB 2015 krijgt u dus geen kort telefonisch uitstel als de dagtekening van deze aanslag voor 1 november 2015 ligt,
  • voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2014 en Zorgverzekeringswet 2014 (wanneer voor deze aanslagen al automatisch vier maanden uitstel van betaling is verleend).

Tip! Voor een openstaande belastingschuld waarvoor u al eerder uitstel van betaling kreeg in verband met een bezwaarschrift kunt u wel nog kort telefonisch uitstel van betaling krijgen.

Duur kort telefonisch uitstel van betaling
De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden kort telefonisch uitstel van betaling. De vier maanden gaan in op de dag na de uiterste betaaldatum van de oudste openstaande aanslag.
Let op! Uitstel van betaling betekent niet dat de Belastingdienst geen invorderingsrente in rekening brengt. Houd dus rekening met een hoger te betalen bedrag nadat het uitstel van betaling is afgelopen.

Belastingtelefoon
U vraagt het kort telefonisch uitstel aan bij de Belastingtelefoon (0800-0543).

Tip! Het is over het algemeen niet verstandig om kort telefonisch uitstel van betaling aan te vragen als u verwacht uw openstaande belastingschulden niet binnen maximaal vier maanden te kunnen betalen. Wij adviseren dan meteen gewoon schriftelijk uitstel van betaling aan te vragen. De Belastingdienst verleent namelijk geen uitstel van betaling (ook geen schriftelijk!) voor aanslagen waarvoor al eerder kort telefonisch uitstel van betaling is verleend.

Top