0515 23 28 50

Krijg ik te maken met een quotumheffing?

De quotumheffing kan voor het eerst ingaan voor het jaar 2017 en kan flink oplopen als u 25 of meer werknemers in dienst heeft. Of de heffing er komt hangt af van de resultaten van de banenafspraak. De Tweede Kamer maakt zich hier grote zorgen over, zo bleek recent tijdens een debat. Eind 2015 moeten in de marktsector 6.000 extra banen zijn gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking, oplopend tot 100.000 extra banen over tien jaar. In 2016 wordt per sector beoordeeld of de werkgevers de aantallen banen voor 2015 gehaald hebben. Als dat niet het geval is, kan de quotumheffing gaan gelden voor de sector (of de sectoren) die de aantallen uit de banenafspraak niet hebben gehaald.

Banenafspraak
De banenafspraak uit de Participatiewet houdt in dat er tot 2026 in totaal 100.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen die door hun arbeidsbeperking niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Daar bovenop moet de overheid als werkgever 25.000 extra banen voor deze doelgroep leveren. Iedereen die tot de doelgroep behoort staat in een doelgroepregister. Het UWV beheert dit register.

Let op! Het doelgroepregister staat nu online. In dit register kunt u controleren of een sollicitant of werknemer tot de doelgroep van de banenafspraak behoort. Om het register in te kunnen zien heeft u een account nodig bij het werkgeversportaal van het UWV.

Tip: Om werkgevers te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, kunnen het UWV en gemeenten extra instrumenten inzetten, zoals begeleiding, jobcoaching, een no-riskpolis, loondispensatie, loonkostensubsidie en werkvoorzieningen.

Quotumheffing
Alleen werkgevers met 25 of meer werknemers krijgen met de quotumheffing te maken. Het gaat om werkgevers die per jaar meer dan 40.575 verloonde uren via de loonaangifte verantwoord hebben. De quotumheffing bedraagt € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur. De heffing is niet eenmalig. Voor iedere niet-gerealiseerde plek moet jaarlijks de heffing worden betaald.

Tip: Meer weten? De Rijksoverheid heeft een document gepubliceerd met vragen en antwoorden: Kennisdocument Wet Banenafspraak en Quotumheffing

Top