0515 23 28 50

Landbouwbeleid in het regeerakkoord 2017-2021

Nieuw kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor een warme sanering van de varkenshouderij en 75 miljoen voor een bedrijfsovernamefonds.
Top