0515 23 28 50

Landbouwer moet afrekenen over waardeaangroei landbouwgronden

Het Hof oordeelt dat bij gedeeltelijke staking de activa van het gestaakte deel geen verplicht privévermogen zijn
Top