0515 23 28 50

Landbouwvrijstelling bij verhuurde grond

Landbouwvrijstelling niet van toepassing op grond die (permanent) in gebruik is bij derden
Top