0515 23 28 50

Landelijke handhaving PAS

Provincies gaan handhaven op de realisatietermijn van vergunningen waarbij ontwikkelingsruimte is toegedeeld.
Top