0515 23 28 50

Landschapselementen inzetbaar voor EA-verplichting

Bepaalde landschapselementen kunnen gebruikt worden voor de invulling van de vergroeningseisen.
Top