0515 23 28 50

Let op btw-gevolgen bij verkopen via internet!

Het aantal verkopen per internet neemt de laatste jaren een grote vlucht en zal voor veel ondernemers aanlokkelijk zijn. Hierdoor wordt het vaak ook eenvoudiger om in het buitenland producten te verkopen. In welk land moet dan de btw worden aangegeven? En wie moet dat doen, de afnemer of de leverancier?

Leveringen aan een particulier
Wanneer de afnemer van het geleverde goed een in het buitenland gevestigde particulier of een ander zonder btw-identificatienummer is, is de levering in Nederland belast met btw. De leverancier geeft deze btw in de Nederlandse btw-aangifte zelf aan. Worden de zogenoemde drempelbedragen overschreden, dan is sprake van een afstandsverkoop naar een ander EU-land. In dat geval is door de Nederlandse leverancier btw verschuldigd in het EU-land waar de afnemer is gevestigd. De Nederlandse leverancier moet zich dan in het EU-land van de afnemer gaan registreren voor btw-doeleinden en aan de btw-verplichtingen van dat land voldoen. Als de particulier buiten de EU woont, is de levering belast met Nederlandse btw.

Leveringen aan een ondernemer
Als de producten via internet aan een binnen de EU gevestigde ondernemer met een btw-identificatienummer worden geleverd en deze producten naar dat andere EU-land worden vervoerd, is sprake van een intracommunautaire levering. Over deze levering is de leverancier in Nederland 0% btw verschuldigd. Wel moet de levering op de btw-aangifte van de Nederlandse leverancier worden aangegeven. Hierover wordt dan geen btw berekend. De afnemer in het andere EU-land moet de btw aangeven en afdragen in zijn eigen land.

Als de afnemer een buiten de EU gevestigde ondernemer is en de goederen naar dat land worden vervoerd, is sprake van export. Over de levering is dan in Nederland 0% btw verschuldigd.

Top