0515 23 28 50

Loop uw organisatie na op “eerlijk werken”

Check uw organisatie op "eerlijk werken" met de nieuwe tool van de Inspectie SZW. Met deze zelfinspectie kunt u kunt nagaan aan welke regels u moet voldoen met betrekking tot uw werknemers. Tevens krijgt u tips om zaken snel te regelen indien nodig.

Met deze tool kijkt u door de bril van de inspecteur naar uw organisatie. De Inspectie SZW komt immers zelf ook controleren of u zich aan alle wettelijke voorschriften houdt. Voldoet u niet aan de eisen, dan loopt u het risico op een boete. De tool is te gebruiken op computer, tablet en smartphone.

Onderscheid in sectoren
De regelgeving voor "eerlijk werken" is complex. Er zijn veel verschillende wetten waaraan u zich moet houden. Denk hierbij aan de Wet arbeid vreemdelingen, de Arbeidstijdenwet en de Wet aanpak schijnconstructies. De zelfinspectie maakt de materie een stuk eenvoudiger. In de check maakt u onderscheid of arbeidskrachten wel of niet op uw loonlijst staan. Daarnaast wordt een onderverdeling gemaakt in een tiental sectoren. Vervolgens worden relevante punten aangehaald zoals beloning, werk- en rusttijden en of u gebruik maakt van buitenlandse arbeidskrachten.

Bijzondere situaties
Voor een aantal bijzondere situaties is geen aandacht. Bij vragen over dergelijke uitzonderingen kunt u contact opnemen met uw Arbodienst, brancheorganisatie of met het informatiepunt van de Rijksoverheid.

Top