0515 23 28 50

Maatregelen ruggenteelten worden geschrapt

Landbouwers met ruggenteelten op klei- en lössgrond zijn niet verplicht maatregelen te nemen om afspoeling van meststoffen te voorkomen
Top