0515 23 28 50

Melden maïspercelen op zand- en lössgrond

Geen teelt van mais mogelijk op percelen die niet uiterlijk 15 februari gemeld zijn.
Top