0515 23 28 50

Melkveehouder beschikt niet over feitelijke beschikkingsmacht percelen

Bepalingen in gebruiksovereenkomst beperken de vrijheid om over de percelen te beschikken.
Top