0515 23 28 50

Minimumloon iets omhoog per 1 juli 2016

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan iets omhoog per 1 juli 2016. Als werkgever bent u verplicht ten minste het minimumloon aan uw werknemers uit te betalen. Ook moet u het wettelijk minimumloon vermelden op de loonstrook en verplicht giraal uitbetalen.

Stijging minimumloon
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon worden telkens op 1 januari en op 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland. Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2016:

  • € 1.537,20 per maand (januari 2016: € 1.524,60);
  • € 354,75 per week (januari 2016: € 351,85);
  • € 70,95 per dag (januari 2016: € 70,37).

Ook de minimumjeugdlonen voor 15 t/m 22-jarige werknemers gaan per 1 juli aanstaande iets omhoog. Zo bedraagt het bruto wettelijk minimumjeugdloon voor een 22-jarige dan € 1.306,60 per maand (januari 2016: € 1.295,90) en voor een 15-jarige is dit € 461,15 (januari 2016: € 457,40).

Verplichtingen
Het wettelijk minimumloon geldt als minimum beloning voor uw werknemers. Zorg ervoor dat uw werknemers niet worden onderbetaald. U riskeert anders forse boetes. Betaal ook ten minste het netto wettelijk minimumloon giraal uit. Deze girale uitbetaling is sinds 1 januari 2016 verplicht. Contante betaling van het minimumloon of uitbetaling op een andere bankrekening dan die van de werknemer, is niet meer toegestaan. Tot slot bent u verplicht om het wettelijk minimumloon te vermelden op de loonstrook.

Let op! Er komt nog een verbod op inhoudingen en verrekeningen op het minimumloon. Dit inhoudingsverbod is uitgesteld tot 1 januari 2017. Ook zijn er plannen om het wettelijk minimumjeugdloon aan te passen. Aanpassing is op z’n vroegst te verwachten per 1 juli 2017.

Top