0515 23 28 50

Mogelijk aanspraak verpachter op fosfaatrechten bij einde pacht

Verpachter heeft alleen aanspraak op fosfaatrechten bij langdurige verpachting van bedrijfsmiddelen van overwegend belang
Top