0515 23 28 50

Natuurvergunning nodig voor bepaalde teelten?

Rechtbank oordeelt dat een lelieteler vanwege het toepassen van drainage en gewasbeschermingsmiddelen een natuurvergunning moet hebben.
Top