0515 23 28 50

Nieuwe perceelsgrenzen controleren

Middels een BGT-check kunnen opmerkingen gemaakt worden over de nieuwe perceelsgrenzen
Top