0515 23 28 50

Nieuwe stikstofmaatregelen landbouw

Kabinet stelt ruim € 500 miljoen beschikbaar voor vrijwillige opkoop veehouderijbedrijven en innovatie en verduurzaming van stallen
Top