0515 23 28 50

Nog steeds geen beslissing van RVO

Naar verluid wachten nog zo’n 4.500 landbouwers op een beslissing over de uitbetaling van hun betalingsrechten voor het jaar 2015. Hoe dwingt u RVO de vaart erin te houden.
Top