0515 23 28 50

Ontbreken economisch voordeel

Het ontbreken van economisch voordeel bij aanvoer van meststoffen is een belangrijke reden om de opgelegde mestboete te matigen.
Top