0515 23 28 50

Onttrekking percelen aan landbouw en betalingsrechten

Geen uitbetaling betalingsrechten op percelen die in de loop van het jaar onttrokken worden aan landbouw
Top