0515 23 28 50

Onzekerheid rondom intern salderen

Er moet een hoge mate van zekerheid zijn dat een project geen significante gevolgen kan hebben. Twijfel over effectiviteit emissiereducerende technieken.
Top