0515 23 28 50

Openbaarmaking toegekende fosfaatrechten en bedrijfsgegevens

Medio juni 2022 worden per bedrijf de initieel toegekende fosfaatrechten openbaar gemaakt.
Top