0515 23 28 50

Oppervlakte grond bepaalt omvang melkveebedrijven

Oppervlakte grond in Gecombineerde opgave 2016 bepaalt de maximale omvang van de fosfaatproductie voor dit jaar.
Top