0515 23 28 50

Opzet steun vermindering melkproductie

Melkveehouders kunnen uiterlijk 19 september een steunaanvraag indienen voor vrijwillige beperking melkproductie.
Top