0515 23 28 50

Overgangsregeling grondmonsters

Bij voor 2021 geanalyseerde grondmonsters kan het tot en met 2020 geldende recht met betrekking tot de fosfaattoestand en -gebruiksnormen van toepassing blijven
Top