0515 23 28 50

Overmacht GLB-subsidies tijdig melden

Beroep op overmacht mogelijk wanneer het door extreme situaties niet mogelijk is aan de voorwaarden te voldoen.
Top