0515 23 28 50

Pacht vereist persoonlijk gebruik door pachter

Wanneer gepachte niet persoonlijk wordt gebruikt, kan dit leiden tot ontbinding van de pachtovereenkomst.
Top