0515 23 28 50

Pachter mag grond blijven gebruiken

Langjarig uit gebruik geven van grond zonder overeenkomst leidt tot reguliere pachtovereenkomst voor de duur van zes jaar
Top