0515 23 28 50

Pachtkamer wijst schriftelijke vastlegging pachtovereenkomst af

Bij de exploitatie van het gepachte is geen sprake van een zodanig complex van economische activiteiten, gericht op winst door uitoefening van landbouw, dat dit kwalificeert als bedrijfsmatig
Top