0515 23 28 50

Pilot grondfonds stikstofaanpak

De pilot richt zich vooralsnog op aankoop van gronden van agrariërs die meedoen aan de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties en die in aanvulling hierop landbouwgrond willen verkopen
Top