0515 23 28 50

Pluimveehouder beboet voor te hoge bezettingsdichtheid

Pluimveehouder maakt niet aannemelijk dat berekeningsmethode NVWA onjuist is
Top