0515 23 28 50

Rechter verwerpt GPS-meting percelen

Resultaten GPS-meting zijn niet nauwkeuriger dan de metingen op basis van luchtfoto’s, te meer omdat de GPS-meting uit een eerder jaar is.
Top