0515 23 28 50

Referentiesituatie beweiden en bemesten bij natuurvergunningen

Planologische regeling op referentiedatum kan als toestemming worden beschouwd, indien op dat moment geen milieurechtelijke toestemming nodig was voor een activiteit.
Top