0515 23 28 50

Sleuf- en mestsilo’s vallen onder afschrijvingsbeperking

Sleuf- en mestsilo’s en erfverhardingen behoren tot de aanhorigheden van gebouwen.
Top