0515 23 28 50

Stoppersregeling alleen voor stoppers

Zodra een nieuwe vergunning wordt aangevraagd voor een doorstart, kan geen gebruik meer worden gemaakt van de stoppersregeling.
Top