0515 23 28 50

Strenger optreden NVWA bij overtreden welzijnsregels

NVWA legt eerder een boete of sanctie op en waarschuwt minder
Top