0515 23 28 50

Strikter toezicht NVWA op registratieplicht paarden

NVWA gaat nadrukkelijker toezien op de identificatie- en registratieverplichtingen die gelden voor de houders van paarden, pony’s en andere ‘paardachtigen’.
Top