0515 23 28 50

Tegemoetkoming fruitschade door vogels

Provincies besluiten naar aanleiding van uitspraak Raad van State de schade alsnog te vergoeden.
Top