0515 23 28 50

Toepassing 2%-marge bij vaststelling perceelsoppervlakte

RVO.nl mag bij vaststelling perceelsoppervlakte niet volstaan met een verwijzing naar de 2%-marge, indien sprake is van een duidelijke verandering in het veld.
Top