0515 23 28 50

Uitstel en aanpassing regeling fosfaatbank

Fosfaatbank kan naar verwachting pas medio 2019 opengesteld worden gezien de nog lopende bezwaarprocedures tegen het fosfaatrechtenstelsel.
Top