0515 23 28 50

Uitzondering melding grondbewerking voor landbouwers

Vrijstelling voor landbouwers die bedrijfsmatig landbouwactiviteiten uitvoeren op grond met een agrarische bestemming.
Top