0515 23 28 50

Vereenvoudiging diercategorieen varkens niet voor varkensrechten

Diercategorieen voor berekening stikstofcorrectie en mestopslagcapaciteit wijken af van de diercategorieen voor berekening benodigde varkensrechten.
Top