0515 23 28 50

Vergoedingen tot € 2.400 ook in 2016 gebruikelijk

Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom. Dit wordt de vrije ruimte genoemd. U kunt alleen aanwijzen in de vrije ruimte als dit gebruikelijk is. Onlangs is duidelijk geworden, dat ook in 2016 bedragen tot € 2.400 per werknemer per jaar als gebruikelijk worden gezien.

Vrije ruimte
Binnen de WKR kunt u vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Aangewezen vergoedingen en verstrekkingen zijn niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom. Daarboven vindt belastingheffing plaats tegen een eindheffingstarief van 80%.

Gebruikelijkheid
U kunt geen vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte onderbrengen als deze voor meer dan 30% afwijken van hetgeen normaal vergoed of verstrekt wordt. Dit is een lastig criterium waarvan voorgesteld is dit ook vanaf 2016 nog eens te verscherpen.

Doelmatigheidsmarge
Gelukkig is onlangs duidelijk geworden dat de doelmatigheidsmarge die in 2015 geldt ook in 2016 van toepassing blijft: vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst daarom ook in 2016 in ieder geval als gebruikelijk. Blijft u binnen deze marge dan kunt u dus zonder problemen vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen aanwijzen in de vrije ruimte.

Top