0515 23 28 50

Verplichte registratie en gegevensverstrekking akkerbouwers

Telers van aardappelen, granen en suikerbieten moeten verplicht bijdragen aan onderzoeksprorgramma`s voor collectief akkerbouwonderzoek.
Top